Ads by Nuffnang

Sunday, April 4, 2010

Naghihintay

Makikita ba kita?
Sa dinami-dami
Ng mga mukha at ngiti
Sa buong unibersidad?

Makakasalubong ba kita?
Hindi ko alam ang iyong oras,
Kung ikaw ba’y dadaan
Sa pasilyong dadaanan ko rin?

Makakausap ba kita?
Maliban sa mga simpleng pagbating
Namumutawi sa ating mga labi
Kapag tayo’y nagkakatagpo?

Makikita mo ba ako?
Tititig sa aking mga matang
Tutok sa iyo, naghihintay,
Humihiling na ako’y makita mo?

Kayrami pang mga tanong
Na naghihintay ng mga sagot.
Ako ba’y mapagbibigyan,
O maghihintay na lamang?

-Katherine Lopez
04 Abril 2010

No comments:

Post a Comment